نکات و اصول طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز بسته به نوع محیط که فضای باز داشته باشد یا نه،انجام می شود.

شما می توانید برای احداث فضای سبز از عناصر و المان های زنده و یا مصنوعی استفاده کنید.

این عناصر می تواند شامل چمن،گیاه،گل،درخت و درختچه باشد و برای ساخت فضای سبز به کار رود.

یکی از مهم ترین خطراتی که این روزها می تواند گریبان گیر شهر باشد،از بین رفتن محیط های طبیعی و فضای سبز است.

هدف از داشتن فضای سبز

ابتدا باید بدانید که نیاز شما برای سفارش فضای سبز چیست؟

فضای سبز می تواند در ابعاد مختلفی ایجاد شود،شما می توانید یک فضای سبز را برای میدان،پیاده رو،پارک،استادیوم و حتی گورستان ها نیز ایجاد کنید.

یک نکته مهمی که به هنگام انجام ساخت فضای سبز وجود دارد این است که مردم یک شهر/اهالی باید بتوانند به راحتی به آن منطقه سبز دسترسی داشته باشند و از وجود آن در سطح شهر/مرکز لذت ببرند.

همانگونه که ذکر شد شما باید بدانید که چرا می خواهید احداث فضای سبز را انجام دهید و هدفتان از این کار چیست.

فضای سبز دارای معانی مختلفی است،زمانی که بحث فضای سبز برای منزل مسکونی می باشد،مطمئنا حرف از چندین درخت و چمن و گل و گیاه است.

زمانی که بحث طراحی فضای سبز برای سطح شهر است مطمئنا حداقل حرف از چمن و درخت است.

کاشت و ساخت فضای سبز

دسته بندی کردن طراحی فضای سبز

در کل اگر بخواهیم فضای سبز را به بخش های مختلف دسته بندی کنیم،می توانیم آن را به چهار قسمت تقسیم کنیم.

  • فضای سبز با مالکیت عمومی
  • فضای سبز با مالکیت نیمه خصوصی
  • فضای سبز با مالکیت خیابانی
  • فضای سبز با مالکیت خصوصی

فضای سبز با مالکیت عمومی را می توان برای مجموعه های مسکونی دانست و افراد می توانند به راحتی به آن دسترسی داشته بشند.

فضای سبز با مالکیت نیمه خصوصی را می توان برای ارگان های دولتی و خصوصی دانست.

فضای سبز با مالکیت خیابانی را می توان برای خیابان دانست.

و فضای سبز خصوصی نیز برای خانه یک شخص است و کسی به غیر از مالک آن به فضای سبز دسترسی ندارد.

نمونه فضای سبز طراحی شده